środa, 25 maja 2016

Konstrukcja ploty PCV na plot i bramę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego prócz szczególnych wypadk��w.

Budowa ploty z plastyku na plot i bramkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Ogrodzenie z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie z plastiku na plot i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu i zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plotki z plastiku na plot i furtkę ogrodzeniowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak planowane plotki PVC na plot i bramę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz